GRANSKA MAKTEN

FOLKET HAR FÅTT NOG!

FÖR ETT FRITT SVERIGE DÄR GRUNDLAGEN FÖLJS


Nu är det dags att granska makthavarna. Pandemihantering har vart under all kritik, och ständigt använts som en ursäkt att inskränka på våra grundlagsstiftande rättigheter. Detta är oacceptabelt, och det är dags att ställa de bakomliggande beslutsfattarna till svars för deras inkompetens och korruption.

Genom att enas i denna fråga visar vi de ansvariga att de inte kan komma undan så lätt samt så omöjliggör vi framtida försök att inskränka på vår frihet. Vi kommer att driva detta vidare ända in till målsnöret för riksdagsvalet den 11/9 och säkerställa att grundlagen försvaras genom folkets engagemang och stöd av partiet Rikslagen.

Visa att även du har fått nog och vill se en förändring av styrskicket i Sverige, samt ställa ansvariga till svars för deras brott mot mänskligheten. Genom att klicka i knappen nedan kommer du att få uppdateringar om de kommande rättslig processer och demonstrationer för att granska makten och ställa de ansvariga inför rätta.

Vi kommer att behöva er hjälp. När du skriver upp dig visar vi makthavarna hur många vi är, och att vi inte ger upp förrän rättvisan har vunnit. Sanningen är inte förhandlingsbar.

Så här många har fått nog:

2604

Registrera dig för mer information
(klicka på röda knappen: ”JAG HAR FÅTT NOG!”)

Nästa planerade demonstration för att granska makthavarna:
Mars 19/3
klockan 14
Medborgarplatsen
Stockholm

NU ÄR DET:

-452

DAGAR KVAR TILL RIKSDALSVALET.

Gör skillnad genom att lämna in din namnunderskrift för att hjälpa partiet rikslagen att komma in i riksdagen, och försvara den svenska grundlagen.